Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για πληρωμές και εκκαθάριση υποβολών

ΕΟΠΥΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡ. ΓΡΑΜ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ.Σ.

                                                                                                                  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  Π 624/ 27.7.2017

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στις 26-7-2017, μεταξύ της διοίκησης του Οργανισμού και του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, παρακαλούμε όπως ορίσετε επιτροπή από τον Π.Φ.Σ. για καλύτερη επικοινωνία  μεταξύ των μερών, με στόχο την αποπληρωμή των υποβολών (φαρμάκου) του Ιουνίου, στο τέλος του Αυγούστου.

        Σχετικά με την αποζημίωση των αναλωσίμων υλικών, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης για υποβολές  ύψους περίπου 18.000.000 ευρώ, ενώ έχουν διεκπεραιωθεί πληρωμές ύψους περίπου 6.000.000 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο έως σήμερα.

        Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Ελέγχου και Εκκαθάρισης του Οργανισμού η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης της πλειονότητας των υποβολών του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί  έως το τέλος Αυγούστου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΣΩΤ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

 Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ