Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για κωδικό ΕΑΝ και Εμπορική ονομασία

Προς                                                                                                             Αρ.Πρωτ. 2002/18.5.18

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας επισυνάπτουμε  ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ , η οποία εκδόθηκε κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 1766 /4.5.2018 εγγράφου μας,  που αφορούσε στην υποχρεωτικότητα να αναγράφονται στα επικολλημένα κουπόνια ο κωδικός ΕΑΝ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και η εμπορική ονομασία του προϊόντος.

Στο έγγραφο μας είχαμε τονίζει ότι αυτό είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και ότι αρκούσαν ο Κωδικός ΕΑΝ και η εμπορική ονομασία. Σε αντίθετη περίπτωση θα παρέμενε ένα αδιάθετο στοκ στα φαρμακεία με τεράστια οικονομική ζημιά γι αυτά.

Ο ΕΟΠΥΥ ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας διευκρινίζοντας ότι αρκεί η αναγραφή κωδικού ΕΑΝ και η εμπορική ονομασία , η επικόλληση αυτών των ταινιών αφορά μόνο στα ΣΕΔ και στο Υγειονομικό Υλικό  και ταυτόχρονα έδωσε παράταση στους προμηθευτές από 1/6/2018 μέχρι 30/6/ 2018 για την συμμόρφωση στην ανακοίνωση  την οποία σας παραθέτουμε.(Πατήστε εδώ )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                         ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ