Ανακήρυξη Συνδυασμών και Υποψηφίων για τις Αρχαιρεσίες του Π.Φ.Σ. την 26η Ιουλίου 2020

Kατάσταση των Συνδυασμών και Υποψηφίων που συμμετέχουν στις Αρχαιρεσίες του Π.Φ.Σ. την 26η Ιουλίου 2020 κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/30.6.2020 αποφάσεως του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ