Ανάκληση της Υ.Α.για την ενδεικτική λιανική τιμή των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ

 

 

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 1877/12-6-2017

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Αξιότιμε Υπουργέ,

Με την υπ . αριθμ. Γ5(α) οικ.38152  Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Διατάξεις τρόπου και διαδικασίας καθορισμού ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης και ανώτατης νοσοκομειακής τιμής καθώς και διάθεσης για τα «μη Συνταγογραφούμενα φάρμακα»( ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) αποφασίστηκε ταυτόχρονα με την απελευθέρωση της τιμής των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ να αναγράφεται στην συσκευασία η ενδεικτική λιανική τιμή.

Επανερχόμενοι στις αντιρρήσεις μας που είχαμε εκφράσει και στην συνάντηση που είχαμε μαζί σας στο Υπουργείο Υγείας θεωρούμε ότι πρόκειται για μια  μονομερή εις βάρος των φαρμακοποιών διάταξη, η οποία με αυτό το άρθρο  ουσιαστικά τους δεσμεύει να διαθέτουν αυτά τα φάρμακα στην αναγραφόμενη τιμή, όταν την ίδια στιγμή η χονδρική τιμή παραμένει ελεύθερη με αυξητικές τάσεις.

Το τελευταίο μάλιστα αποδεικνύεται και από ίδια Υπουργική Απόφαση , η οποία προβλέπει υποχρεωτική τιμολόγηση των φαρμάκων αυτών στις σημερινές τιμές όταν πρόκειται για νοσοκομεία και απελευθέρωση όταν πρόκειται για τον Έλληνα καταναλωτή.

Πιστεύουμε ότι η αναγραφή της ενδεικτικής τιμής στις συσκευασίες των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα, εκτός από σύγχυση και προστριβές μεταξύ φαρμακοποιών, προμηθευτών και πολιτών και πρέπει να αναθεωρηθεί.

Ο ορισμός ουσιαστικά λιανικής τιμής (έστω και … ενδεικτικής) με ταυτόχρονη απελευθέρωση χωρίς όρια, της χοντρικής, αποτελεί μία ακόμα χαριστική πράξη προς τη βιομηχανία, η οποία αφήνεται ελεύθερη να τιμολογεί κατά το δοκούν … ισοσκελίζοντας εις βάρος φαρμακοποιών και πολιτών τις ζημιές από τις συνεχείς μειώσεις των Συνταγογραφούμενων φαρμάκων τους.

Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ           ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ