Αίτημα παράτασης υποβολών συνταγών Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

                                                                                                                      Αθήνα, 7/1/2019

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 73    

Προς : Πρόεδρο   Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Σωτήριο Μπερσίμη

  Κοινοποίηση:

Διεύθυνση Φαρμάκου

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού

Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ

Υπόψιν προϊσταμένης κυρίας Γιώτας Λίτσα

Κύριε Πρόεδρε,

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε ολόκληρη την χώρα , πολλά φαρμακεία σε διάφορα  μέρη της Ελλάδας, αδυνατούν να καταθέσουν εμπρόθεσμα  τις συνταγές τους για το μήνα Δεκέμβριο.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση για την εμπρόθεσμη υποβολή μέχρι την  ερχόμενη Πέμπτη 10 Ιανουαρίου.

                                                             Με Τιμή

       Ο   Πρόεδρος                                                     Ο Γεν.Γραμματέας

 Κυριάκος Θεοδοσιάδης                                        Σεραφείμ Ζήκας