Αίτημα Παράτασης αναφορικά με τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                                                                               ΑΠ 5382/2.11.2018

Kύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε , από 1η Νοεμβρίου 2018, όλα τα ιατροτεχνολογικά  προϊόντα (εκτός από τα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη) προκειμένου να αποζημιωθούν, απαιτείται η χρήση άυλων ταινιών γνησιότητας.

Επίσης όπως γνωρίζετε :

1.       Οι Εταιρείες – προμηθευτές δεν έχουν προμηθευτεί  άυλες ταινίες γνησιότητας.

2.       Για  τις αναπνευστικές συσκευές (CPAP,BIPAP, Νεφελοποιητές κ.λ.π.) , με το νέο ΕΚΠΥ , άλλαξε η διαδικασία χορήγησής τους και για την  προβλεπόμενη νέα διαδικασία ενοικίασής τους , δεν έχουν οριστεί τιμές  και

3.       Δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία αξιοποίησης του Stock των φαρμακείων μας που δεν φέρει άυλα κουπόνια.

Για τους ανωτέρω λόγους , ζητάμε παράταση στην ισχύ του προηγούμενου καθεστώτος  χορήγησης των προϊόντων αυτών μέχρι 31/12/2018.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας, θα είναι αδύνατον σε εμάς να συνεχίσουμε να χορηγούμε τα προϊόντα αυτά μέσω εκτέλεσης γνωματεύσεων του Οργανισμού σας , με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και την οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων , που θα βλάψει την Δημόσια Υγεία και το Δημόσιο Συμφέρον .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

.