Έκδοση & εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών φαρμάκων

Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

    Αριθμ. Πρωτ. 1652

 

Θέμα: «Έκδοση & εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών φαρμάκων»

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει η ΗΔΙΚΑ έχει ολοκληρώσει στο web περιβάλλον της (www.e-prescription.gr) την εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εκτέλεσης των συνταγών με γαληνικά σκευάσματα, φάρμακα εξωτερικού μέσω ΙΦΕΤ, εμβολίων απευαισθητοποίησης, σκευασμάτων φυσίγγων μικρού όγκου σε πολλαπλή συσκευασία.

Αντίστοιχα οι περισσότερες εταιρίες προγραμμάτων λογισμικού των φαρμακείων, έχουν ενεργοποιήσει (μέσω API) την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών για τις παραπάνω περιπτώσεις, απευθείας από τα προγράμματα που εκτελούμε τις υπόλοιπες συνταγές.

Κατόπιν των ανωτέρω με έγγραφό της η φαρμακευτική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ,  μας ενημερώνει ότι:

-Θα υπάρξει καταληκτική ημερομηνία έως 10 Μαΐου κατά την οποία οι ιατροί θα μπορούν να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές,

-Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος έως 20 Μαΐου κατά την οποία θα υφίστανται και θα εκτελούνται από τα φαρμακεία τόσο οι χειρόγραφες όσο και οι ηλεκτρονικές συνταγές,

-Μετά την ημερομηνία αυτή οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν έχουν εκτελεστεί θα πρέπει να επανεκδοθούν από τους ιατρούς ηλεκτρονικά στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Από 1 Ιουνίου 2022 όλες οι συνταγές θα εκδίδονται και θα εκτελούνται μόνο μέσα από το  ΣΗΣ, ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης των συνταγών με τον Τακτικό έλεγχο.

Μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου που αναμένεται να γίνει το προσεχές χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε και να αναφερθούμε αναλυτικά στο συγκεκριμένο θέμα.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας