Άϋλα Barcode στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 3/7/2018

Αρ. Πρωτ. 3784

Προς
Τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ . Μπερσίμη

Θέμα : Άυλα barcode στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής, από 01/09/18 τα φαρμακεία θα πρέπει να διαθέτουν προϊόντα, που χορηγούνται από την σύμβαση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία θα φέρουν τα νέα άυλα barcode.

Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι σε δύο μήνες από σήμερα , τα φαρμακεία θα πρέπει να διαθέσουν το απόθεμα τους και βέβαια το μεταβατικό χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αρμοδία Διεύθυνση μέχρι 31.8.2018, δεν είναι επαρκές

Η μοναδική λύση ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά και χωρίς να υποστούν οικονομική ζημιά τα φαρμακεία, όπως σας έχουμε αναφέρει και σε άλλες συναντήσεις, το σύστημα του ΕΔΑΠΥ να επιτρέπει την εκτέλεση της γνωμάτευσης με την παράλληλη διάθεση των προϊόντων αυτών και με τους δύο τρόπους, ΚΑΙ με τα άυλα barcode ΚΑΙ με τον τρόπο που ισχύει έως και σήμερα (με τον κωδικό ΕΑΝ), μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων από τα φαρμακεία.

Παράλληλα για τον ίδιο λόγο ,θα πρέπει άμεσα οι υπηρεσίες σας, να αποστείλουν γραπτή ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των συνταγών με τα άυλα barcode, αφού οι εταιρείες θα προχωρήσουν άμεσα στη διάθεση των προϊόντων με το άυλο barcode.

Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ