Χρήσιμες Διευθύνσεις

              Υπουργεία

              Φαρμακευτικά Περιοδικά - Εκδόσεις

              Φαρμακευτικοί Συνεταιρισμοί -Ενώσεις 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου